O nas

Główna Komisja Szkoleń to organ Federacji powołany w celu podejmowania działań odnośnie podwyższania jakości użytkowej psów. GKS realizuje cel poprzez organizację testów, co pomaga wyeliminować z hodowli psy lękliwe czy niebezpiecznie agresywne, organizację szkoleń i egzaminów dla psów, co z kolei pozwala wytypować psy o najlepszych cechach użytkowych, a także poprzez szkolenie osób czuwających nad prawidłowością zachowań oraz określających predyspozycje psów pod kątem służby człowiekowi.


Skład Zarządu Głównej Komisji Szkoleń

 • Marek Karbowski – przewodniczący
 • Karol Pietrucha – członek
 • Roman Krzywański – członek

Sędziowie prób pracy / licencjatorzy

 • Karol Pietrucha
 • Roman Krzywański
 • Krzysztof Kander
 • Marek Karbowski – SPP / L
 • Grażyna Pukocz – SPP / L

Sędziowie stażyści prób pracy

 • Dawid Misiurski
 • Anna Dermont

Instruktorzy Szkoleń i Pozoranci Licencjonowani

 • Marek Karbowski – Pozorant / Instruktor
 • Łukasz Kwiatek – Pozorant / Instruktor
 • Łukasz Gortat – Pozorant
 • Rafał Paśkiewicz – Pozorant

Kursanci

 • Łukasz Kikut – kurs pozoranta
 • Przemysław Sierocki – kurs sędziego stażysty prób pracy, kurs pozoranta