Kursy

Organizowane kursy:

– Sędziego Prób Pracy

– Pozoranta Licencjonowanego / Instruktora

Uwaga. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres gks@pfk.org.pl, wzory do wypełnienia poniżej.

wniosek – sędzia

wniosek –  pozorant

Kurs Sędziego Prób Pracy

Przeznaczony dla kandydatów chcących brać udział w ocenie psów pod względem ich predyspozycji do różnego rodzaju szkoleń oraz ocenianiu ich wartości użytkowych. Polega on w pierwszej części na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata, a w części drugiej na wykorzystaniu i pogłębianiu jej w praktyce. Kluczową częścią jest część druga, gdzie kandydat jest na bieżąco, w konkretnych przypadkach informowany przez sędziego lub instruktora o prawidłowych zachowaniach psa lub popełnianych przez niego błędach.

Przewidziane są trzy kategorie uprawnień:

  • Uprawnienia Sędziego Stażysty Prób Pracy.

Sędzia Stażysta Prób Pracy to tytuł, który daje możliwość oceniania predyspozycji psychicznych psa do szkoleń oraz jego wartości hodowlanej pod tym względem. W tym celu przeprowadza się testy psychotechniczne, przeznaczone odpowiednio dla ras – test nr 1, test nr 2 lub test nr 3.

  • Uprawnienia Egzaminatora Prób Pracy.

Egzaminator Prób Pracy dodatkowo ma możliwość oceniania wartości użytkowej psów pod względem ich przydatności w służbach. To tego celu służy Test Psa Użytkowego do Służb, do którego przystępują psy już częściowo przygotowane do pracy węchowej i obronnej.

  • Uprawnienia Sędziego Prób Pracy.

Sędzia Prób Pracy to osoba, która otrzymała możliwość oceniania wartości użytkowej psów zarówno pod kątem służbowym jak i sportowym. Może przeprowadzać wszystkie wymienione testy oraz prowadzić egzaminy oraz zawody dla psów towarzyszących czy obronnych. Dodatkowo jest to osoba opiniująca postępowanie kandydatów na Sędziów Prób Pracy oraz Pozorantów.

Szczegóły, co do warunków stawianych kandydatom oraz przebieg testów, egzaminów i zawodów znajdują się w zakładce regulaminy.

Kurs Pozoranta Licencjonowanego / Instruktora

Przeznaczony dla kandydatów chcących brać udział w bezpośrednim kontakcie z psami w celu ich oceny. Kurs odbywa się na podobnych zasadach co kursy dla Sędziów Prób Pracy – szczegóły w zakładce regulaminy. Doświadczony Pozorant może mieć przyznany tytuł Instruktora, co daje mu możliwość, opiniowania kandydatów ubiegających się o uprawnienia sędziowskie czy uprawnienia do pozoracji.