Start

Główna Komisja Szkoleń to organ Federacji powołany w celu podejmowania działań odnośnie podwyższania jakości użytkowej psów. GKS realizuje cel poprzez organizację testów, co pomaga wyeliminować z hodowli psy lękliwe czy niebezpiecznie agresywne, organizację szkoleń i egzaminów dla psów, co z kolei pozwala wytypować psy o najlepszych cechach użytkowych, a także poprzez szkolenie osób czuwających nad prawidłowością zachowań oraz określających predyspozycje psów pod kątem służby człowiekowi.